Covid-19 (Coronaviruset)


Situationen i samhället kring smittspridningen är svår just nu och vi måste alla ta vårt ansvar. Så här jobbar Dalarnas Smärtklinik för att minska risken för smittspridning.  

- Spritar handtag, bordsytor och andra ytor som ofta rörs flera gånger per dag.
- Övrig städning har utökats, handdukar har ersatts av papper.
 - Personer med förkylningssymtom får inte vistas i lokalen, oavsett negativt Covid-19-test.
- När det inte går att hålla avstånd använder vi munskydd under behandlingen.
- Om du önskar använder vi självklart även visir.
- Men det viktigaste av allt. Vid minsta förkylningssymtom är vi hemma.

 

Vi måste alla bidra till att minska smittspridningen och därför är det mycket viktigt att du vid minsta tecken på förkylningssymtom eller om du umgåtts med någon som är drabbad av Covid-19 bokar om din tid. Skulle det vara mindre än 12 h innan din bokade tid behöver jag hjälpa dig att boka av och då kan du ringa 070-577 28 28 men får du inget svar går det bra att sms:a (070-577 28 28) eller mejla på lina@smartkliniken.com också.

 

Ta hand om varandra och håll avstånd så hoppas jag att vi med gemensamma krafter ser en minskad smittspridning.

Välkommen till Dalarnas Smärtklinik!

Vårt verksamhetsområde är inom ortopedmedicinen – vilket betyder att vi arbetar med besvär från rörelseapparaten. Vår huvudsakliga kompetensinriktning är diagnostik och behandling av smärta och värk, både långvariga besvär och akuta tillstånd.

Vår intention är att tillhandahålla en högkompetent vård som ständigt utvecklas med den senaste medicinvetenskapliga forskningen. Vi vill också att ett gott bemötande och god information ska vara självklara delar i patientomhändertagandet

 

Är vi rätt vårdinstans för dig?

– Vill du att dina besvär ska tas på största allvar och utredas av kompetent hälso- och sjukvårdspersonal?
– Har du haft dina besvär länge men inte fått någon diagnos?
– Lider du av huvudvärk?
– Lider du av värk/smärta, stelhet, arbetsrelaterade skador eller andra besvär från rörelseapparaten?
– Har du skadat dig vid idrott, träning?
– Har du drabbats av ett akut ryggskott eller nackspärr?
– Söker du icke-farmakologiska behandlingsmetoder som syftar till att smärtlindra, minska kramp, muskelspänningar och/eller rörelseinskränkningar?
– Vill du ha god information kring dina besvär och hur du förhoppningsvis kan förebygga och klara av dina besvär på egen hand?

Om du svarat ja på någon av frågorna ovan så kan vi vara rätt vårdgivare för dig.

 

Kontakta oss gärna om du är osäker på vart du ska vända dig med dina besvär eller om du har andra frågor.