VI FLYTTAR!

I mitten/slutet av juli 2022 flyttar vi till nya lokaler på Stationsgatan 11 i centrala Borlänge. Mer info kommer läggas på hemsidan och även via mejl när exakt datum är spikat. 

Välkommen till Dalarnas Smärtklinik!

Vårt verksamhetsområde är inom ortopedmedicinen – vilket betyder att vi arbetar med besvär från rörelseapparaten. Vår huvudsakliga kompetensinriktning är diagnostik och behandling av smärta och värk, både långvariga besvär och akuta tillstånd.

Vår intention är att tillhandahålla en högkompetent vård som ständigt utvecklas med den senaste medicinvetenskapliga forskningen. Vi vill också att ett gott bemötande och god information ska vara självklara delar i patientomhändertagandet

 

Är vi rätt vårdinstans för dig?

– Vill du att dina besvär ska tas på största allvar och utredas av kompetent hälso- och sjukvårdspersonal?
– Har du haft dina besvär länge men inte fått någon diagnos?
– Lider du av huvudvärk?
– Lider du av värk/smärta, stelhet, arbetsrelaterade skador eller andra besvär från rörelseapparaten?
– Har du skadat dig vid idrott, träning?
– Har du drabbats av ett akut ryggskott eller nackspärr?
– Söker du icke-farmakologiska behandlingsmetoder som syftar till att smärtlindra, minska kramp, muskelspänningar och/eller rörelseinskränkningar?
– Vill du ha god information kring dina besvär och hur du förhoppningsvis kan förebygga och klara av dina besvär på egen hand?

Om du svarat ja på någon av frågorna ovan så kan vi vara rätt vårdgivare för dig.

 

Kontakta oss gärna om du är osäker på vart du ska vända dig med dina besvär eller om du har andra frågor.

 

Covid-19 (Coronaviruset)

Situation kring Covid-19 har lugnat ner sig avsevärt och vi likt de flesta verksamheter i vården har lättat på restriktionerna och inte längre använder munskydd. Om du önskar att munskydd används under ditt besök gör vi självklart det, säg till direkt vi hämtar dig i väntrummet. 

Vi fortsätter självklart vara hemma vid symtom på förkylning eller andra luftvägssymtom och vill även att ni som besöker oss är friska.