Viktig information!

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 (Corona-viruset) har vi utökat våra städ- och hygienrutiner. Det är mycket viktigt att alla gör vad de kan för att minska smittspridningen. Därför tar vi endast emot fullt friska personer för behandling. Upplever du snuva, hosta, halsont, ledvärk eller allmän sjukdomskänsla ska du stanna hemma och om du har en bokad tid bokar vi om den. 
Här kan du läsa mer om vilka rekommendationer som gäller just nu
Folkhälsomyndigheten
1177.se 
Krisinformation
Slutligen, hoppas vi att situationen förbättras snart så verksamheten kan återgå till det normala.
Ta hand om varandra!

Välkommen till Dalarnas Smärtklinik!

Vårt verksamhetsområde är inom ortopedmedicinen – vilket betyder att vi arbetar med besvär från rörelseapparaten. Vår huvudsakliga kompetensinriktning är diagnostik och behandling av smärta och värk, både långvariga besvär och akuta tillstånd.

Vår intention är att tillhandahålla en högkompetent vård som ständigt utvecklas med den senaste medicinvetenskapliga forskningen. Vi vill också att ett gott bemötande och god information ska vara självklara delar i patientomhändertagandet

 

Är vi rätt vårdinstans för dig?

– Vill du att dina besvär ska tas på största allvar och utredas av kompetent hälso- och sjukvårdspersonal?
– Har du haft dina besvär länge men inte fått någon diagnos?
– Lider du av huvudvärk?
– Lider du av värk/smärta, stelhet, arbetsrelaterade skador eller andra besvär från rörelseapparaten?
– Har du skadat dig vid idrott, träning?
– Har du drabbats av ett akut ryggskott eller nackspärr?
– Söker du icke-farmakologiska behandlingsmetoder som syftar till att smärtlindra, minska kramp, muskelspänningar och/eller rörelseinskränkningar?
– Vill du ha god information kring dina besvär och hur du förhoppningsvis kan förebygga och klara av dina besvär på egen hand?

Om du svarat ja på någon av frågorna ovan så kan vi vara rätt vårdgivare för dig.

 

Kontakta oss gärna om du är osäker på vart du ska vända dig med dina besvär eller om du har andra frågor.