Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol29/6v/ur6qs0q92djc1gp/smartkliniken.com/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Patientsäkerhet – Dalarnas Smärtklinik

Patientsäkerhet

Det tar fem år att bli legitimerad naprapat och det är en är en yrkesskyddad titel. För att få lov att kalla sig naprapat måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen. Kravet för att erhålla legitimation är godkänd 4-årig utbildning vid Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Därutöver krävs praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

En legitimerad naprapat arbetar enligt samma lagar och förordningar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal (SOFS 1998:53). Vården ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade naprapater har sådana kunskaper att de kan bedöma vilka patienter som ska erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att naprapaten kan arbeta under självständigt medicinskt yrkesansvar.

Vi är medlem i Svenska Naprapatförbundet och har därigenom en komplett patient- och ansvarsförsäkring.

Sv naprapatforbundet

-->