Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol29/6v/ur6qs0q92djc1gp/smartkliniken.com/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Ett besök hos oss – Dalarnas Smärtklinik

Ett besök hos oss

– Ett besök på vår mottagning tar ca 45 minuter – 1 timme per tillfälle. Du träffar oss vanligen 1-3 gånger beroende på vilka besvär du har och behov av uppföljning, träningsprogram, ytterligare behandlingar, kompletterande undersökningar, genomgång av tidigare utredningar etc. Uppföljning kan även genomföras via telefon eller mail när det anses tillräckligt.

– Den första delen av ditt besök kommer utgöras av frågor kring dina besvär och din övriga hälsa samt olika typer av undersökningstester. Testerna kan inkludera kontroll av rörlighet, styrka, känsel, reflexer och ömhet. Vi kan också behöva kontrollera ditt blodtryck och/eller kontrollera om du har feber. Målsättningen är att i största möjliga mån finna rätt diagnos och kunna anpassa behandlingen därefter.

– Resterande del av besöket kommer du få någon typ av behandling, ofta kombineras flera olika behandlingstekniker, samt rådgivning och en plan för uppföljning vid behov.

– Åtgärder vid besvär från rörelseapparaten kräver ofta ytterligare insatser utöver behandlingen du får på mottagningen för att åstadkomma långvariga resultat – du kan behöva rehabilitering, träningsråd, beteendeterapi/avslappningsråd, ortopedtekniska hjälpmedel etc – detta hjälper vi dig med i största möjliga mån. Du kan också behöva kompletterande utredning/behandling av annan vårdpersonal.

– Den behandlingsmetod som naprapater framförallt är förknippade med är manipulation/manuell behandling av leder. Tekniken kan ibland vara effektiv för att lindra smärta, kramp och rörelseinskränkningar men är (tyvärr) ingen magiskt botande behandling. Tycker du att manipulationsbehandlingen är obehaglig så finns det flertalet alternativa manuella metoder.

– Utöver manuella metoder (manipulation/mobilisering, stretchtekniker, massage) använder vi oss av dry needling, TENS och retström beroende på vilka besvär du har.

– Alltför många patienter med värk och smärta upplever tyvärr att besvären inte tas på allvar och drar sig därmed för att söka vård. Det är oerhört viktigt för oss att du känner dig bemött på ett trevligt, kompetent och respektfullt sätt.

– Vi eftersträvar en ständig kompetensutveckling och en hög medicinsk kunskapsnivå.

– Förhoppningen och intentionen är att du sedermera med rätt information skall klara av att hantera dina besvär på egen hand i största möjliga mån.

– Du har alltid möjligheten att rådfråga oss via mail eller telefon.

 

IMG_2652 IMG_2668 IMG_2678

IMG_2686

IMG_2684

IMG_2682

-->